Rehabilitacja

Rehabilitacja chorych na SM

Oddziaływania rehabilitacyjne wobec chorych z dysfunkcjami ruchowymi i behawioralnymi

Oddziaływania rehabilitacyjne wobec chorych z dysfunkcjami ruchowymi:

 • indywidualnie dobrane i aplikowane formy zastosowanych zabiegów fizjoterapii (kinezyterapia, fizykoterapia i masaż) w dążeniu do nadrzędnego celu, jakim jest maksymalna samodzielność funkcjonalna pacjenta i ograniczenie dolegliwości.
 • rehabilitacja chorych z porażeniem lub niedowładem podstawowych funkcji motorycznych (np. chód, umiejętność siadania, dysfunkcje zwieraczy) i precyzyjnych funkcji motorycznych (np. funkcje dłoni, funkcje mięśni wyrazowych twarzy).
 • rehabilitacja chorych z zaburzeniami napięcia mięśniowego, koordynacji nerwowomięśniowej, zaburzeniami czucia głębokiego, terapia przeciwbólowa.
 • zastosowanie najnowszych i najefektywniejszych technik i metod kinezyterapeutycznych, które oparte są na pracy indywidualnej pacjenta z terapeutą i umożliwiają odpowiednio częstą korektę priorytetów programu ćwiczeń dostosowaną nie tylko do aktualnego deficytu motorycznego, ale też innych, współistniejących deficytów neurologicznych.
 • zastosowanie technik fizykalnych przy użyciu aparatury (normalizacja napięcia mięśniowego, likwidacja bólu).
 • stała edukacja rodziny chorego i współpraca w organizowaniu opieki

Oddziaływania rehabilitacyjne w zakresie neuropsychologii (wobec chorych z dysfunkcjami behawioralnymi):

 • oddziaływania psychoterapeutyczne – różne formy, w zależności od stanu klinicznego i potrzeb pacjenta:
  - techniki wizualizacji,
  - relaksacji
  - psychodramy
  - muzykoterapii
  - dialogu terapeutycznego
  - rysunku terapeutycznego
  - treningu autogennego
  - psychoedukacji
  - itd
  terapie prowadzi psycholog kliniczny,
 • terapia logopedyczna
  - głównie dla chorych z dyzartria, afonia, z afazja ruchowa, zaburzeniami połykania,
 • psychoterapia podtrzymująca oraz psychoedukacja dla rodzin pacjentów dotkniętych chorobą neurologiczną,
 • organizacja grup samopomocy, łączących chorych z określonymi problemami zdrowotnym oraz członków ich rodzin,
 • poradnictwo w zakresie reorientacji zawodowej.

Podaruj 1%

Przekaż nam 1% podatku

NASZ KRS:
0000025638

Zostań sponsorem

Wspomóż nas finansowo

NUMER KONTA:
06 1240 1330 1111 0000 2302 3110