Cele stowarzyszenia

 1. Podejmowanie działań zapewniających chorym na SM specjalistyczną pomoc i opiekę, leki, sprzęt rehabilitacyjny, pozyskiwanie miejsc w szpitalach, sanatoriach i ośrodkach rehabilitacyjnych.
 2. Udzielanie wsparcia w staraniach o przydział odpowiednich mieszkań oraz pomoc w ich dostosowaniu do potrzeb chorych.
 3. Pomoc chorym w adaptacji i przekwalifikowaniu Iub zdobywaniu kwalifikacji zawodowych.
 4. Starania o pozyskanie miejsc pracy dla chorych na SM, zgodnie z założeniami Ustawy o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 5. Organizowanie bezpośredniej opieki nad ludźmi samotnymi i zapewnienie im pomocy w prowadzeniu gospodarstw domowych.
 6. Doraźna pomoc w sytuacjach trudnych, a będących nieuchronną konsekwencją choroby I inwalidztwa oraz barier środowiska, w którym żyją.
 7. Promocja zdrowego trybu życia.
 8. Organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych i naukowo-badawczych.
 9. Organizowanie kół zainteresowań, różnych form rozrywki, wypoczynku i rekreacji dostępnych i zalecanych chorym na SM.
 10. Wskazanie możliwości poprawy sytuacji materialnej i ekonomicznej, wspieranie inicjatyw twórczych.
 11. Przełamanie barier psychologicznych i społecznych, grupy wsparcia dla chorych i rodzin, telefon zaufania.
 12. Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej.
 13. Reprezentowanie interesów chorych na zewnątrz.
 14. Tworzenie i prowadzenie Ośrodka rehabilitacyjnego dla chorych na SM "WICHROWE WZGÓRZE”.
 15. Integracja chorych oraz środowiska, w którym żyją.

Podaruj 1%

Przekaż nam 1% podatku

NASZ KRS:
0000025638

Zostań sponsorem

Wspomóż nas finansowo

NUMER KONTA:
06 1240 1330 1111 0000 2302 3110